1. Pacient dbá na to, aby bol dostatočne a úplne informovaný o svojom zdravotnom stave.
  2. Pacient bude po operácii dodržiavať rehabilitačné a liečebné pokyny zariadenia, ktoré sú nutné pre bezproblémovú rekonvalescenciu a dobrý operačný výsledok. V prípade nutnosti bude pacient pokračovať po prepustení v hospitalizácii v rehabilitačnom zdravotnom zariadení.
  3. Pacient po prepustení domov pokračuje podľa pokynov lekára (pri veľkých operáciách do 4 týždňov) v aplikácii podkožných injekcií na riedenie krvi, užívaní predpísaných liekov (antibiotík, analgetík a iných) a zdravotných pomôcok (barle, ortéza).
  4. Pacient bude podľa druhu operačného výkonu a zdravotného stavu prepustený do domácej starostlivosti najneskôr do 3 dní, preto si pred operáciou zabezpečí domácu starostlivosť alebo využije možnosť pokračovania rehabilitácie na rehabilitanom pracovisku.
  5. Pacient berie na vedomie a akceptuje, že po prepustení do domácej starostlivosti nemôže do 24 hodín viesť motorové vozidlo, stroje, vykonávať právne úkony alebo akúkoľvek zodpovednú prácu alebo rozhodnutia, preto si zabezpečí odvoz a zodpovednú domácu starostlivosť, ktorá bude informovaná o jeho zdravotnom stave a ktorej zabezpečí telefónny kontakt na pracovisko, anestéziológa alebo operatéra.