Typický priebeh:

  • Konzultácia s operatérom
  • Anestéziologické predoperačné konzílium
  • Inštruktáž a príprava na operáciu
  • Lieková príprava na operáciu
  • Operácia
  • Kontrola, preväzy a ošetrovanie rán
  • Prepúšťacia správa