Ambulantná liečba

Ortopedia

Okrem štandardných medicínskych postupov používame obstrekovú terapiu pod RTG kontrolou a to najmä k nervovým koreňom a do ťažko dostupných kĺbov. Využívame krvnú plazmu a krvné deriváty na liečbu zápalov a poškodených kĺbovm obstrekové protizápalové injekcie a vnútrokrvné výživy. Používame najmodernejšie ortézy na jednotlivé kĺby.

Rehabilitácia

Fyzikálna terapia za použitia celej škály elektroliečba ultrazvuku. Najviac používame takzvané mäkké techniky a manuálnu terapiu, motorové dlahy na zlepšenie hybnosti kĺbov a individuálne cvičenie s pacientom na zlepšenie hybnosti a posilnenie svalstva.

Pohotovosť

V prípade, že ste prišli k športovému úrazu, ktorý je nevyhnutné riešiť ihneď, sme pripravení ošetriť Vás v našom zariadení. Poskytujeme neokladné riešenie úrazov v rozsahu možností zdravotných služieb poskytovaných našou nemocnicou.

Nemocničná liečba

Operačná terapia

Anestéza

Naši odborníci používajú lokálnu anestézu a regionálnu anestézu v prípade menších zákrokov. Štandardom je spinálna anestéza s epidurálnou anelgézou a celková inhaličná nízkoprietoková anestéza za použitia najmodernejších inhaličných plynov s minimálnymi vedľajšími účinkami.

Jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS)

Špecializované pracovisko pre starosť o pacientov v ťažšom zdravotnom stave a najmä bezprostredne po operácii. Vďaka perfektne vybavenej JIS a kvalifikovanému personálu si dovoľujeme zvládať aj ťažké operácie vďaka perfektne vybavenej JIS a kvalifikovanému personálu si dovoľujeme zvládať aj ťažké operačné výkony, medzi ktoré patrí aj reimplantácia umelých kĺbov. Operačná sála ako aj jednotka intenzívnej starostlivosti sú zabezpečené nielen nepretržitou dostupnosťou elektrickej energie a medicálnych plynov, ale aj možnosťou sústavného monitorovania vitálnych funkcií pacienta a tým predídeniu akýchkoľvek pooperačným komplikáciám. Jednotka je zabezpečená samostatným ventilačným prístrojom, anesteziologickým prístrojom, ako aj kompletným resistutačným vybavením najnovšej generácie.

Rehabilitácie

Pacientov si môžeme dovoliť posielať na tretí deň po operácii domov. Samostatne chodiacich len vďaka intenzívnej rehabilitácii, ktorá je vedená špeciálnym protokolom určeným na operácie po umelých kĺboch, alebo po úrazoch. Súčasťou je niekoľkodenná intenzívna rehabilitácia za účasti školených fyzioterapeutov a za pomoci rehabilitačných pomôcok, ako sú motorové dlahy a rôzne rehabilitačné kladky. Rehabilitácia prebieha buď priamo na lôžku pacienta, najčastejšie však v priestoroch na to určenej telocvične, v prípade dobrého počasia aj vonku na terase.