V dobe pandémie, kedy sme už rok zavretí vo svojich príbytkoch bez možnosti socializácie je snáď jediné možné vykúpenie z domácej bubliny športovanie v prírode. Beh, turistika, cyklistika či kolieskové korčule… Prichádzajúca jar však okrem príjemnej športovej psychohygieny prináša i zvýšený počet úrazov spôsobených pri športovej aktivite. Dôvody môžu byť rôzne, od nevhodne zvolenej obuvi či športových návykov, prekročení vlastných síl až po nepozornosť. Čo však robiť, ak sa vám stal nešťastný úraz?

Nehľadajte rady na diskusných fórach, obráťte sa na odborníkov

V súčasnej nepriaznivej epidemiologickej situácii sa mnoho pacientov vyhýba návšteve preplnených čakární pohotovostí. Vyhľadávať však pomoc na internetových diskusných fórach či z odporúčaní od nekvalifikovaných ľudí nie je správne riešenie. Ako moderná nemocnica si uvedomujeme pokrok doby. Preto nechceme byť výnimkou, no naopak, chceme napĺňať vaše potreby vyplývajúce z rozvoja moderných technológií. Ak sa vám stal úraz a neviete posúdiť, nakoľko je váš stav vážny, či si vyžaduje ďalšiu profesionálnu diagnostiku, alebo postačuje iba liečba voľnopredajnými liečivami a kľud na lôžku, využite našu službu Úraz online. Spojíte sa s ortopédom s bohatými skúsenosťami v oblasti športovej traumatológie, ktorý cez internet zhodnotí váš stav, poskytne radu k prvej pomoci, zváži nutnosť operačného riešenia a odporučí, ako postupovať ďalej.

Ako prebieha spojenie s ortopédom?

Na webovej stránke uraz.online nájdete formulár s dotazníkom, do ktorého je potrebné doplniť informácie o úraze a pre presnejšie stanovenie diagnózy zaslať fotky postihnutej lokality. Táto služba nie je uhrádzaná zdravotnou poisťovňou a jej cena je 10 €. V krátkom čase sa vám prostredníctvom e-mailu ozve ortopéd so spätnou väzbou k zdravotnému stavu. Postup je jednoduchý a vďaka tejto službe predídete neistote týkajúcej sa vášho zdravotného stavu či pochybnostiam o nesprávne zvolenej liečbe, ktorou si môžete privodiť ešte väčšie problémy.

Prečo je dôležité včasné riešenie úrazu?

Akýkoľvek úraz dokáže nepriaznivo zamiešať karty vo vašich plánoch či z dôvodu práceneschopnosti v rodinnom rozpočte. Ignorovať pretrvávajúce bolesti spôsobené úrazom však nie je riešenie. Zanedbaním liečby postihnutej oblasti si pacient po úraze môže privodiť množstvo komplikácií. Fyzioterapeut Marek Pavlovič upozorňuje, že ani ten najmenší úraz netreba podceniť, pretože ak sa zanedbá jeho podrobné vyšetrenie s následnou cielenou liečbou, môže sa prejaviť neskôr. Fyzioterapeut objasňuje, že „v procese hojenia poškodených tkanív hrá čas dôležitú úlohu, teda čím skôr vieme aké poškodenia úraz spôsobil, tým skôr môžeme odborne zasiahnuť a ovplyvniť prirodzenú regeneráciu organizmu. Prirodzený proces hojenia v organizme vieme podporiť fyzikálnou terapiou ale aj pohybovou terapiou, ktorá musí zodpovedať adekvátnemu zaťaženiu, ktoré závisí od času vzniknutého úrazu. Ak po úraze poškodené tkanivá neadekvátne zaťažíme príliš skoro, skôr či neskôr sa to môže vypomstiť v podobe bolestivých syndrómov prípadne problémov s pohybovým aparátom a prechodu do chronických ťažkostí. Každý úraz si vyžaduje dôslednú liečbu, ktorá musí byť podložená patričným odborným vyšetrením a zhodnotením vážnosti stavu.“

Včasná diagnostika a liečba akútnej komplikácie môžu skrátiť celkový čas rekonvalescencie a práceneschopnosti a pacient je schopný vrátiť sa k bežným činnostiam v krátkom čase. Nedoliečený úraz a zanedbaná liečba môžu spôsobiť to, že sa aj z ľahkej komplikácie časom môže vytvoriť veľký problém, ktorého riešením môže byť nezriedka už iba operácia a následne aj z toho vyplývajúca dlhšia rekonvalescencia. Z toho dôvodu nenechávajte nič na náhodu a riešenie komplikácií neodkladajte na neskôr. Problémy nepočkajú, iba ich oddialite.

Športovci, majte kedykoľvek svojho ortopéda „na telefóne“

Keďže ako odborníci s dlhoročnou praxou so športovcami vieme, aký častý je výskyt úrazov pri pohybových aktivitách, poskytujeme možnosť nadviazania spolupráce s individuálnymi športovcami či športovými klubmi, ktorým bude náš ortopéd k dispozícií na odbornú konzultáciu kedykoľvek bude potrebné. V prípade nutnosti poskytujeme i možnosť vyšetrenia špecializovaným vyšetrovacím prístrojom pre pohybový aparát a chrbticu – magnetickou rezonanciou. Zobrazovací prístroj máme k dispozícií na našom pracovisku s možnosťou objednania online, bez žiadanky a s krátkou čakacou dobou cez vysetrenie.online.