Ako vyšetrenie prebieha?

Vyšetrenie prebieha na základe konkrétne cielených otázok lekára o vzniku, priebehu a charaktere problémov pacienta s následným vyšetrením pohmatom, testovaním kĺbov, väzov a svalov za použitia manuálnych techník. Cieľom je otestovanie danej lokality lekárom, ktoré postačuje na vyvodenie záveru o stupni poškodenia. Pacient počas lekárskej prehliadky stojí, sedí alebo leží na lôžku a na vyzvanie odhalí časť tela, ktorú lekár následne zrakovo alebo manuálne vyšetrí. Vyšetrenie môže byť citlivé podľa charakteru ochorenia či poranenia. Záver z klinickej prehliadky je písomná správa, ktorá obsahuje históriu ochorenia, odborný popis priebehu manuálneho a klinického vyšetrenia, ako aj doplnkových vyšetrení, diagnózu alebo zhodnotenie stavu pacienta, odporúčanie následnej liečby a predpísanie pomôcok a liekov alebo vyplnenie žiadanky na ďalšie vyšetrenia.

Ako dlho vyšetrenie trvá?

Dĺžka vyšetrenia je veľmi individuálna pre rôznorodosť charakteru ochorenia u pacientov.

Bude ma vyšetrenie bolieť?

Vyšetrenie môže byť citlivé podľa charakteru ochorenia či poranenia.

Ako sa mám na vyšetrenie pripraviť?

Pacient si na vyšetrenie prinesie všetky závery predchádzajúcich vyšetrení, zobrazovacích vyšetrení či liečby od iných lekárov a ortopedické pomôcky v prípade, že nejaké má.