Na vyšetrenie si so sebou prineste:

  • Všetky röntgenové snímky (prípadne výsledky iných doplnkových vyšetrení ako je CT, MR)
  • Aktuálny röntgenový snímok problematickej lokality z dvoch pohľadov. Pokiaľ röntgenový snímok nemáte k dispozícii,  tak vám RTG vieme zabezpečiť
  • Výsledky vyšetrení od iných odborných lekárov, ak ste už opakovane sledovaný pre ortopedické problémy
  • Preukaz poistenca
  • Zahraniční klienti cestovný pas

Pri hospitalizácii si so sebou prineste:

  • Pri jednodňovej hospitalizácii pacient nepotrebuje žiadne potreby
  • Pri viac ako jednodňovej hospitalizácii si pacient so sebou prinesie len základné hygienické potreby
  • Všetko ostatné zabezpečuje klinika