Pobyt v nemocnici

Hospitalizáciou nazývame niekoľkodňový pobyt v našej nemocnici, počas ktorého pacient dostáva nepretržitú liečbu: rehabilitačnú, ortopedickú, prípadne operačnú. Pri bolestiach chrbtice poskytujeme pobyt s infúznou terapiou, diagnostikou, magnetickou rezonanciou a kontrolovanými obstrekmi. Pacienti sú mnohokrát hospitalizovaní aj s cieľom zlepšenia hybnosti pohybového aparátu, prípadne spevnenia svalstva ako pooperačné alebo poúrazové stavy.

Operačná terapia

V našej nemocnici využívame možnosti tzv. jednodňovej chirurgie, keď pacienti prichádzajú na menšie operačné výkony, ktoré sa prevádzajú v deň ich príchodu. Mnohokrát v ten istý deň aj odchádzajú, prípadne do 24 hodín. Počas jednodňovej zdravotnej starostlivosti pacienti absolvujú malý operačný výkon, ako je artroskopia, operácia krivých palcov na nohách, vyberanie úložného kovového materiálu po iných operáciách, operácia karpálneho tunela, operácia drobných zlomenín stabilizácie ramien, stabilizácie kolien alebo iné drobné operácie, ktoré nevyžadujú dlhodobejšiu starostlivosť.

Ďalšia operačná liečba, na ktorú je naša nemocnica zameraná a ktorá si vyžaduje dlhodobejšiu hospitalizáciu, je operácia veľkých kĺbov, najmä náhrady za bedrový kĺb, výmeny v oblasti bedra, kolena, členka, lakťa, prípadne ramena. Veľmi často sú u nás pacienti hospitalizovaní a operovaní pre problémy v oblasti chrbtice, keď sa robia ošetrenia platničiek alebo chrbticových priestorov s cieľom znížiť tlak nervov alebo stabilizovať chrbticu.

Anestézia

Naši odborníci používajú lokálnu anestéziu a regionálnu anestéziu v prípade menších zákrokov. Štandardom je spinálna anestézia s epidurálnou analgéziou a celková inhalačná nízkoprietoková anestézia za použitia najmodernejších inhalačných plynov s minimálnymi vedľajšími účinkami.

Jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS)

JIS je špecializované pracovisko starostlivosti o pacientov v ťažšom zdravotnom stave a najmä bezprostredne po operácii. Vďaka perfektne vybavenej JIS a kvalifikovanému personálu si dovoľujeme zvládať aj ťažké operácie, medzi ktoré patrí napríklad reimplantácia umelých kĺbov. Operačná sála, ako aj jednotka intenzívnej starostlivosti sú zabezpečené nielen nepretržitou dostupnosťou elektrickej energie a medicinálnych plynov, ale aj možnosťou sústavného monitorovania vitálnych funkcií pacienta, čím predchádzame akýmkoľvek pooperačným komplikáciám. Jednotka je zabezpečená samostatným ventilačným prístrojom, anestéziologickým prístrojom, ako aj kompletným resuscitačným vybavením najnovšej generácie.

Rehabilitácie

Až 97 % pacientov si môžeme vďaka profesionálnemu výkonu dovoliť posielať na tretí deň po operácii domov. V prípade, že si zákrok a liečba vyžadujú rehabilitáciu, vedie sa táto špeciálnym protokolom určeným na operácie umelých kĺbov alebo úrazov. Zväčša je to niekoľkodňová intenzívna rehabilitácia za účasti školených fyzioterapeutov s použitím rehabilitačných pomôcok, ako sú motorové dlahy a rôzne rehabilitačné kladky. Rehabilitácia prebieha priamo na lôžku pacienta, najčastejšie však v priestoroch na to určenej telocvične, v prípade dobrého počasia aj vonku na terase nemocnice.