Čiastočná výmena kĺbu ako lepší variant liečby

Operácia už dávno nie je záležitosťou iba ľudí s vyšším vekom. Čoraz častejšie si v ortopedických ambulanciách podávajú kľučky mladí a vitálni ľudia. Ak je nutná operácia kolenného kĺbu mladého či aktívneho človeka, pristupujeme obzvlášť citlivo a volíme také postupy, aby sa po zákroku mohol čím skôr vrátiť k svojmu bežnému životu.

Výmena kĺbu nie je výsadou iba starších ľudí

Vyššia športová aktivita populácie môže mať za následok zdravotné problémy, ktoré sú častokrát spôsobené nie len úrazom, ale aj nevhodným využívaním pohybového aparátu, nesprávnymi pohybovými stereotypmi či športom, ktorý nie je pre daného jedinca vhodný. Výmena kolenného kĺbu je u nás, na Clinice Orthopedice posledné možné riešenie a v snahe predísť jej absolvujeme s pacientom plejádu liečebných možností. Ak však napriek tomu zdravotný stav napovedá, že operácia je nevyhnutná, neznamená to, že mladý človek musí zavesiť športové topánky či dres na klinec.

Výmena kolenného kĺbu u mladých ľudí

V súčasnosti je k dispozícii viacero druhov implantátov kolenného kĺbu, ktorých výber je ovplyvnený mnohými faktormi, ako vek, nároky na implantát zo strany pacienta, ale aj rozsah zmien v oblasti kĺbu, kvalita kostného tkaniva, do ktorého sa majú implantáty osadiť či predpokladaná záťaž. Ak je to možné, u tohto segmentu ľudí pristupujeme k hemiartroplastike, ktorá umožňuje čiastočné zachovanie pôvodnej kosti pacienta, ako aj dobrý rozsah pohybu.

Rozdiel medzi totálnou a čiastočnou výmenou kĺbu

Náhrada kĺbov môže byť úplná, teda totálna endoprotéza (TEP), alebo čiastočná, hemi endoprotéza (HEMI-TEP). Pri totálnej náhrade kĺbu ide o výmenu kĺbu v celom jeho rozsahu. Tento proces považujeme za náročnejší a vyžaduje dostatok času na rekonvalescenciu. Čiastočné nahradenie poškodeného kĺbu umelou náhradou, teda hemiartroplastika sa používa v prípadoch, keď je poškodená iba malá časť, maximálne polovica, kĺbovej chrupky v kĺbe. Hlavnými výhodami sú menšia invazivita zákroku, kratší čas samotnej operácie, čo je spojené s menšími stratami krvi. Kolenný kĺb po čiastočnej výmene dosahuje dobrý rozsah hybnosti, s čím úzko súvisí aj kratšia doba hospitalizácie, práceneschopnosti a následnej rekonvalescencie. V ojedinelých prípadoch dochádza k reimplantácií, či konverzie na totálnu náhradu. V prípade podstúpenej čiastočnej výmene kolenného kĺbu však ide o jednoduchý úkon, pretože nedochádza k výraznejším stratám kostnej hmoty.

Mladí ľudia majú v rekonvalescencii značný náskok

Rehabilitácia sa zahajuje hneď nasledujúci deň od operácie. Z nemocnice odchádzajú pacienti po svojich nohách s podporou barlí, ktoré im robia spoločnosť ešte približne šesť týždňov. Vo všeobecnosti platí, že mladý organizmus sa, v dôsledku lepšieho hojenia rán, po operácií vráti k bežným aktivitám v pomerne krátkom časovom rozsahu. Vysoká schopnosť regenerácie mladých ľudí je to, čo ich pri liečbe najviac odlišuje od pacientov s vyšším vekom. Aj to je dôvodom, prečo by sa operácie nemali obávať. Samozrejme však musí byť správne nastavená následná rehabilitácia a samotný pacient musí prejavovať vôľu a spolupracovať.

Pre koho je hemiartroplastika vhodná?

Je však nutné poznamenať, že hemiartroplastiku nemôžu podstúpiť všetci pacienti, nakoľko existuje množstvo kontraindikácií. Jednou z kontraindikácií je napríklad nadmerná hmotnosť pacienta, ktorá dokáže byť prekážkou pri rôznych typoch operácií. Taktiež príznaky zápalovej artritídy alebo kryštálikovej artropatie, zlá kvalita kosti alebo kostná hmota, ktorá je neadekvátna pre podporu či fixáciu protézy, metabolická porucha, ktorá môže narúšať tvorbu kosti. Preto po dôslednom vyšetrení náš lekár posúdi zdravotný stav pacienta s ohľadom na individuálne faktory.