Načo meniť to, čo funguje?

Čiastočná výmena kĺbu ako lepší variant liečby   Operácia už dávno nie je záležitosťou iba ľudí s vyšším vekom. Čoraz častejšie si v ortopedických ambulanciách podávajú kľučky mladí a vitálni ľudia. Ak je nutná operácia kolenného kĺbu mladého či aktívneho človeka, pristupujeme obzvlášť citlivo a volíme také postupy, aby sa po zákroku mohol čím skôr vrátiť k svojmu bežnému životu.…