Chirurgický výkon je pre pacientov mnohokrát spojený so strachom, stresom a úzkosťou. Veľa ľudí, napriek pretrvávajúcim komplikáciám a bolestiam, odkladá návštevu lekára so strachom z hroziacej operácie. Tým si však môže svoje komplikácie znásobiť, čo môže viesť k akútnemu zhoršeniu zdravotného stavu a znemožnenia vyliečiť problém. Presvedčíme vás, že operácie sa u nás obávať nemusíte.

Ste v rukách najväčších špecialistov na ortopédiu

Na našej klinike pôsobí tím prvotriednych odborníkov na ortopédiu, ktorí sa postarajú o hladký priebeh operácie a následne stanovia pooperačnú liečbu s najlepším možným efektom. Kvalitu našich služieb potvrdzuje i to, že sme školiace pracovisko pre operácie umelých kĺbov svetovo uznávanej značky Zimmer Biomet. Na našej klinike bolo doposiaľ vykonaných viac ako 15 tisíc operácií. Toto číslo potvrdzuje dlhoročnú prax našich lekárov a personálu a taktiež dôveru pacientov navštíviť práve naše pracovisko.

Komplex odborníkov rôznych špecializácií

Častokrát je nutné do procesu liečby pacienta zahrnúť i špecialistov kvalifikovaných na iné oblasti. Z toho dôvodu v našej nemocnici nepôsobia iba lekári špecializovaní na odbor ortopédia, ale tím pracovníkov dopĺňajú i špecialisti v odbore internej medicíny, neurochirurgie a anestézie. Komplex odborníkov prítomných pri operačných úkonoch zabezpečí, že v prípade komplikácií je možné podísť k rýchlemu riešeniu.

Lekár vám je k dispozícií nonstop

Starostlivosť o pacienta nekončí operáciou. Osobitná starostlivosť je to, čím sa naša nemocnica líši od iných. Lekár je v prípade akýchkoľvek problémov či potreby konzultácie pacientovi k dispozícií nonstop. Spokojnosť každého pacienta je našou výsadou a kladieme si za povinnosť ku každému pacientovi pristupovať individuálne.

Pravidelná rehabilitácia ako súčasť pobytu

V prípade rekondičného či rehabilitačného pobytu bezpečnosť pacienta a dohľad nad jeho zdravotným stavom zabezpečí aj pravidelné cvičenie s fyzioterapeutmi. Toto cvičenie prebieha 3x za deň a podľa stavu a kondície pacienta sa môže nahradiť napríklad fyzikálnou terapiou v podobe laseru, elektroliečby či ultrazvuku, samozrejme, ak nie sú u pacienta tieto terapie kontraindikované. Po úspešnej operácii sa začína cesta pacienta k postupnému návratu ku bežným denným činnostiam, ktorým napomáha aktívna rehabilitácia pod odborným dohľadom. Fyzioterapeut Marek Pavlovič na základe svojich skúseností opisuje obvyklý priebeh rehabilitácie: „V prvých dňoch po operácii sa zameriavame na zvládnutie a nácvik bežných úkonov dňa, ku ktorým patrí napríklad postupná vertikalizácia z lôžka a späť na lôžko, chôdza s dvomi francúzskymi barlami po rovine a po schodoch, obsluha v kúpeľni, s cieľom dosiahnuť u pacienta sebestačnosť. Nemenej dôležitá je inštruktáž pacienta s poučením a oboznámením o pooperačnom režime, ktorý v začiatočnej fáze, v určitých prípadoch obsahuje pohybové obmedzenia a zásady šetriaceho režimu. Čiastočný šetriaci režim, či prípadná imobilizácia operovaného segmentu je väčšinou z dôvodu dobrého zhojenia tkanív, nakoľko skoré a nadmerné zaťaženie operovaného kĺbu by mohlo byť kontraproduktívne. Vo včasnej pooperačnej fáze rehabilitácie sa zameriavame na manažment bolesti, znižovanie opuchu, mobilizáciu kĺbu a okolitých tkanív, čím výrazne prispievame k skoršiemu návratu k bežným denným činnostiam.“ Po úspešnom zvládnutí prvej pooperačnej fázy rehabilitácie, nasleduje ďalšia fáza: „Vtedy pracujeme na posilnení oslabených a skrátených svalov. Zameriavame sa na obnovu správnych pohybových stereotypov a posilnenie stabilizačných funkcii jednotlivých kĺbov a dbáme o adekvátne a primerané zaťaženie s pomocou rôznych cvičebných pomôcok. Aktívny prístup a spolupráca pacienta je nevyhnutná pre dosiahnutie kvalitného pooperačného priebehu rehabilitácie.“ Aj z toho dôvodu Clinica Orthopedica funguje v súčinnosti s rehabilitačnou klinikou Spine Clinic a spoločne sa dopĺňajú s cieľom poskytnúť pacientovi efektívnu liečbu a predovšetkým úľavu od komplikácií a bolesti.